menu

OPVK 2 CZ.1.07/1.1.10/02.0078

Podpora nových výukových metod na SŠ České Velenice.

Projekt je realizován ve 3 klíčových aktivitách. Jeho cílem je zvýšit šance našich absolventů na trhu práce v ČR i EU.

Projekt je zaměřen na zatraktivnění technických oborů, zkvalitnění výuky cizích jazyků, využívání ICT ve výuce. Zavádí metodu e-learningu jako motivační formu výuky.

Do projektu jsou zahrnuty tři klíčová aktivity, které se realizují po celou dobu trvání projektu i po jeho skončení. Naplněním těchto aktivit chceme zvýšit šance našich absolventů na trhu práce v ČR i v ostatních zemích EU. Projekt je zaměřen na zatraktivnění technických oborů zkvalitněním výuky cizích jazyků, zejména odborné terminologie, využíváním ICT ve výuce, zaváděním nových metod a tvorbou modulových programů s důrazem na mezipředmětové vztahy. Výstupem projektu jsou databáze základních pojmů, učební texty a e-learningové kurzy.

Aktivita číslo 1 je rozdělena na dva modulové programy – aplikovaná psychologie, ekonomie a ekonomická praxe.
Aktivita číslo 2 je zaměřena na rozvoj cizojazyčné komunikace především v odborné oblasti. V této aktivitě se zpracovávají jazykové prostředky, odborná terminologie a také reálie anglicky a německy mluvících zemí.
Třetí klíčová aktivita spočívá v přípravě učebních textů a e-learningového vyučování. Vzniklé soubory zahrnují základní učivo jednotlivých předmětů a umožňují efektivní inovaci učebních metod, kdy se od frontálního vyučování přechází ve vhodných případech na problémové a projektové vyučování.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout