menu

Přijímací řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024 zde.

Informace o přijímacím řízení zde.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

kriteria

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout