menu

Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení zde.

 

Rozhodnutí o přijetí do učebních oborů pro školní rok 2022/2023

pro obory Železničář - Elektromechanik -  Prodavač.

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory Mechanik elektrotechnik a Obchodník.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

kriteria

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout