menu

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do maturitních oborů Mechank elektrotechnik a Obchodník.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do učebních oborů.

Obory Strojní mechanik a Nástrojař Magny Cartech se neotevírají.

 

Informace o přijímacím řízení zde.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávánía to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  

kriteria

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout