menu
Nacházíte se zde: Úvodní stránka > O škole > Současnost

Současnost

O škole - současnost

Střední škola České Velenice poskytuje kvalitní vzdělání v oborech dopravních a ekonomických, elektrotechnických a strojírenských. Vzhledem k tradici školy máme velké zkušenosti, které se snažíme zúročit při odborné přípravě našich studentů.

Nespornou výhodou skladby oborů na naší škole je jejich prostupnost, tzn., že studenti mohou po vyučení pokračovat v příbuzném oboru maturitním. V maturitních oborech mohou studenti složit ve 3. ročníku závěrečnou zkoušku a získat výuční list, ve 4. ročníku se pak připravují na maturitní zkoušku. Výhodou tohoto modelu je, že studenti odcházejí z naší školy vždy se středním vzdělání.

Naše škola má dlouhodobé zkušenosti s výukou dospělých v dálkové formě vzdělávání. Jsme členem Jihočeské hospodářské komory, Technického a vzdělávacího konsorcia při VŠTE. Záleží nám na životním prostředí, neseme titul Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 2. stupně.

Naše škola je jednou ze smluvních škol společnosti České dráhy, a.s. Praha, díky čemuž studenti ve vybraných oborech mohou získat lukrativní stipendium ČéDés a mají zajištěné místo po úspěšném absolvování studia. Učební obor Železničář se vyučuje na naší škole jako jediné v Jihočeském kraji a jedné ze 4 škol v České republice.

Škola má partnerské smlouvy s mnoha podniky a společnostmi, např. ČD Cargo, Správa železnic, Magna Cartech, Eaton Elektrotechnika, Engel, Jednota, Penny atd. Na pracovištích těchto firem naši studenti konají odborný výcvik, čímž poznají svého případného budoucího zaměstnavatele, jeho firemní kulturu, nové technologie, a za produktivní práci získávají finanční odměnu. Většina uvedených firem nabízí studentům stipendium.

Pedagogický sbor je stabilní a plně kvalifikovaný, snažíme se o vstřícnou a přátelskou atmosféru. Učitelé jsou zkušení a stále se vzdělávají ve svých oborech, aby mohli do výuky zařazovat nové poznatky a moderní postupy s využitím digitální techniky. Nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze, přednášky odborníků z praxe a aktivity k rozvíjení praktických dovedností studentů. Podporujeme účast našich studentů v odborných soutěžích, olympiádách, sportovních utkáních a dalších projektech, radujeme se z jejich úspěchů. Elektrotechnické i strojírenské dílny byly zmodernizovány díky evropským projektům, zřídili jsme cvičnou prodejnu, dlouhodobě využíváme modelové kolejiště v dopravním sále.

Součástí školy jsou 3 budovy. Ředitelství a školní jídelna sídlí v Revoluční ulici č. 220, teoretická i praktická výuka probíhá ve Vitorazské ulici 88 a domov mládeže je v ulici Revoluční 257.

   

Škola má vlastní jídelnu s celodenní stravou pro ubytované studenty. Nabízíme chutná jídla a snažíme se o dodržování zásad zdravé výživy. V rámci doplňkové činnosti nabízíme jídlo i pro cizí strávníky.

Domov mládeže je nově vybaven, má dvoulůžkové pokoje, část z nich má vlastní koupelnu a kuchyňku. Vychovatelé a vychovatelky se snaží o rodinnou atmosféru, nabízíme sportovní a kulturní volnočasové aktivity. V domově mládeže jsou 2 posilovny, prostory pro modelářský kroužek, literární kavárna a venku mohou ubytovaní studenti využívat ping-pongové stoly a travnaté hřiště. Připravujeme projekt na hřiště s umělým povrchem. V domově mládeže probíhá teoretická výuka kurzu k získání řidičského oprávnění. Autoškola David Třeboň nabízí našim studentům kurz za zvýhodněných podmínek.

Škola se snaží spolupracovat i se zahraničními partnery, v rámci projektu Erasmus navštívili naši studenti řadu zemí. Při výuce němčiny využíváme výhodu polohy Českých Velenic na hranici s Rakouskem.

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout