menu

Úřední deska

Úplný název:

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

 

Poštovní adresa:

Revoluční 220

378 10 České Velenice

 

Identifikátory:

Zřizovatel:  Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

Právní forma:  příspěvková organizace

IČO:       144 50 917

DIČ:     CZ-14450917

REDIZO:                    600 170 373

IZO školy:                  107 830 019

IZO DM:                     110 033 060

IZO ŠJ:                       110 033 078

ID datové schránky:   mmjfdjz

 

Úřední hodiny podatelny:

Střední škola, Revoluční 220, 378 10 České Velenice

Po – Čt:            7:00 – 15:00

Pá:                   7:00 – 13:00

 

e-podatelna:

Akceptované datové formáty a nosiče dat: USB flash disk, PDF, DOC(X), XLS(X)

Technický nosič dat lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb na výše uvedenou adresu.

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to: · zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny – info@sscv.cz

 prostřednictvím informačního systému datových schránek - ID datové schránky: mmjfdjz

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo informacích:

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

 

 

Bankovní spojení:

bankovní účet:            602013319/0800

 

Sídlo školy:

Budova školy se nachází na adrese: Vitorazská 88, České Velenice

 

Sídlo domova mládeže:

Revoluční 257, České Velenice

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout