menu

Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud

 Mechanik elektrotechnik  

Kód a název: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Zaměření: na silnoproud

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Stupeň vzděláníStřední vzdělání s maturitní zkouškou, na konci třetího ročníku žáci vykonají závěrečné zkoušky z oboru 26 - 52 - H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje. Žáci oboru vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor L0+H) pokračují ve vzdělávání, i když nevykonají závěrečnou zkoušku úspěšně.

Dokumenty po ukončení studia: maturitní vysvědčení,výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, osvědčení dle nařízení vlády 194/2022 Sb.,o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice §4 - Osoba poučená , Europass.

Zdravotní způsobilost: vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

 • Studuj obor budoucnosti!
 • Splníme Ti sen stát se strojvedoucím!
 • Výhoda pro Tebe – odborný výcvik přímo ve firmách!
 • Máš možnost získat stipendium u partnerských firem a placenou produktivní práci při odborném výcviku!

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce!

 

Jsme školou, která každoročně získává úspěchy v celostátní soutěži elektrotechniků v „Zapojení bytové instalace“ a „Zapojení a ovládání elektrických točivých strojů"!

 

Návaznost na další typy vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách v bakalářském, magisterském nebo inženýrském směru.

 

Náplň studia

Žáci oboru:

 • efektivně aplikují v praxi teoretické znalosti z elektrotechniky
 • navrhují, zapojují a sestavují jednoduché elektrické a elektronické (analogové i číslicové) obvody
 • jsou zruční při zpracování různých materiálů, provádí elektroinstalační práce
 • provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích
 • čtou a tvoří technickou dokumentaci a elektrotechnická schémata, uplatňují zásady normalizace, orientují se v technických normách
 • provádí elektrotechnická měření, analyzují a vyhodnocují naměřené výsledky
 • pracují s aplikačními programy pro konstrukci elektrotechnických a elektronických zařízení
 • mají návyky trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky a elektroniky

Uplatnění absolventů

Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

 • strojvedoucí hnacích vozidel
 • elektromechanik
 • mechanik elektronik
 • konstruktér
 • projektant
 • revizní a provozní technik
 • energetik
 • elektrodispečer
 • zkušební technik a servisní technik elektrických zařízení
 • opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky
 • technik elektronických zařízení
 • školicí technik

 

 


Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout