menu

Železničář

Železničář  

Kód oboru: 37-52-H/01 Železničář - Komerční pracovník v dopravě

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Dokumenty po ukončení studia: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, Europass

Zdravotní způsobilost: vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

 

  • Baví Tě železnice!
  • Chceš pracovat v oblasti dopravy a přepravy?

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce!

 

Jsme jednou ze dvou škol v ČR, kde se tento obor vyučuje!

 

Návaznost na další typy vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém a dálkovém studiu, které jim umožní získat maturitní vzdělání.

 

Náplň studia

Žáci oboru:

  • na úseku dopravní cesty - se orientují v grafikonu vlakové dopravy, stavějí jízdní cesty, obsluhují zabezpečovací a sdělovací zařízení, železniční návěstidla a výhybky
  • na úseku osobní dopravy - zpracovávají vlakovou dokumentaci, provádějí výpočty jízdného, vystavují jízdní doklady ve vlaku a komunikují s cestujícími alespoň v jednom cizím jazyce
  • na úseku nákladní dopravy - vykonávají práci vozové a přepravní kanceláře, tj. objednávají železniční nákladní vozy pro zákazníky na přepravu zboží, vyplňují vozové nálepky a nákladní listy, kalkulují dovozné

 

Uplatnění absolventů

Absolvent nalezne v praxi uplatnění:

  • na úseku obsluhy dopravní cesty - výhybkář, staniční dozorce, dozorce výhybek, signalista
  • na úseku obsluhy osobní dopravy – průvodčí, vlakvedoucí, operátor železniční dopravy, koordinátor výluk
  • na úseku obsluhy nákladní dopravy – vozový disponent, tranzitér, vedoucí posunu, posunovač, vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Zavřít

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

pátek 11. února 2022 od 12 do 16 hodiny

Vstup návštěvníků bude přizpůsoben dle aktuální protiepidemiologické situace a platného nařízení Vlády ČR. Ve všech prostorách školy bude vyžadován nasazený respirátor třídy min. FFP2 nebo nanorouška.