menu
Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Kontakty

Kontakty

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Revoluční 220, 378 10 České Velenice

více

adresa www www.sscv.cz
e-mail info@sscv.cz
tel. škola -  sborovna 773 444 570
tel. kancelář ředitelství 773 444 575, 384 794 237
tel. domov mládeže 773 444 578
tel. kuchyně 773 444 580
fax 384 795 511

 

Vedení školy a sekretariát

    telefon e-mail
ředitelka RNDr. Milena Elsterová 773 444 571 melsterova@sscv.cz
asistentka ředitelky Alena Mesárošová 773 444 575 amesarosova@sscv.cz
zástupce ředitelky Ing. Pavel Vondrys 773 444 572 pvondrys@sscv.cz
 
účetní Vladimíra Hartlová 773 444 576 vhartlova@sscv.cz
vedoucí ekonomického úseku Olga Hrušková 773 444 576 ohruskova@sscv.cz

 

Učitelé

telefon sborovna 773 444 570

jméno e-mail funkce třídní mobil
Mgr. Bc. Tomáš Blaťák tblatak@sscv.cz metodik ICT EO2  
Ing. Zdeňka Bočková zbockova@sscv.cz   KAM3  
Bc. Josef Raška jraska@sscv.cz asistent pedagoga KAM1  
Ing. Šárka Nosálová snosalova@sscv.cz      
Mgr. Helena Kojanová hkojanova@sscv.cz výchovná poradkyně   773 444 573
Mgr. Jana Horčicová jhorcicova@sscv.cz metodička prevence EO3  
Ing. Monika Homolková mhomolkova@sscv.cz koordinátorka EVVO KAM2  
PhDr. Jiří Oesterreicher joesterreicher@sscv.cz   EO1  
Ing. Mgr. Miroslav Kříž mkriz@sscv.cz      
Mgr. Petr Večeř pvecer@sscv.cz   EO4  
Mgr. Vít Janeček vjanecek@sscv.cz      

 

Učitelé odborného výcviku

jméno e-mail funkce mobil
Milan Fuka fuka@sscv.cz vedoucí učitel OV 773 444 574
Pavol Glamoš pglamos@sscv.cz učitel OV elektro  
Simona Sokolová ssokolova@sscv.cz učitelka OV dopravní 773 444 567
Iveta Drdová idrdova@sscv.cz učitelka OV obchodní  
Jiří Arnošt jarnost@sscv.cz učitel OV elektro  
Jan Hofbauer j.hofbauer@seznam.cz učitel OV dopravní 721 186 840
Ing. Veronika Hladíková vhladikova@sscv.cz učitelka OV obchodní 725 067 542
       

 

 

Domov mládeže

tel: 773 444 578, dm@sscv.cz

Vedoucí vychovatel: Mgr. Alois Ambrož, aambroz@sscv.cz, tel: 773 444 577

Vychovatelé DM tel.: 773 444 578

Ing. Milan Kropík 

Hana Nekolová

Ing. Bc. Ladislav Novák

 

Školní jídelna

Renata Bendová  - vedoucí školní jídelny, rbendova@sscv.cz, tel: 773 444 580

Eva Novotná - vedoucí kuchařka

Petra Holá - kuchařka

Marie Daňková - kuchařka

 

Provozní pracovníci

Alena Koryťáková - školnice

Jana  Machová - uklízečka

Jana Fedáková - uklízečka

Petr Kotásek - technický pracovník

 

Externí spolupracovníci

Milan Šimánek -  PO

Bohuslav Poles -  BOZP

 

 

Kde nás najdete

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout