menu
Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Kontakty

Kontakty

Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Revoluční 220, 378 10 České Velenice

více

adresa www www.sscv.cz
e-mail info@sscv.cz
tel. škola -  sborovna 773 444 570
tel. kancelář ředitelství 773 444 575, 384 794 237
tel. domov mládeže 773 444 578
tel. kuchyně 773 444 580
fax 384 795 511

 

Vedení školy a sekretariát

    telefon e-mail
ředitelka RNDr. Milena Elsterová 773 444 571 melsterova@sscv.cz
asistentka ředitelky Alena Mesárošová 773 444 575 amesarosova@sscv.cz
zástupce ředitelky Ing. Pavel Vondrys 773 444 572 pvondrys@sscv.cz
 
účetní Vladimíra Hartlová 773 444 576 vhartlova@sscv.cz
vedoucí ekonomického úseku Olga Hrušková 773 444 576 ohruskova@sscv.cz

 

Učitelé

telefon sborovna 773 444 570

Mgr. Bc. Tomáš Blaťák - tblatak@sscv.cz - metodik ICT - třídní učitel třídy EO2

Ing. Zdeňka Bočková - zbockova@sscv.cz - třídní učitelka třídy KAM3

Bc. Josef Raška - jraska@sscv.cz - třídní učitel třídy KAM1

Ing. Šárka Nosálová - snosalova@sscv.cz , konzultace sudý t. Po 11:40-12:25 h, lichý t. Út 9:45 -11:35 h

Mgr. Helena Kojanová - hkojanova@sscv.cz - výchovná poradkyně, tel: 773 444 573

Mgr. Jana Horčicová - jhorcicova@sscv.cz - metodička prevence - třidní učitelka třídy EO3

Ing. Monika Homolková - mhomolkova@sscv.cz - třídní učitelka KAM2, konzultace sudý t. Čt 9:00-12:30 h, lichý t. dle dohody

PhDr. Jiří Oesterreicher - joesterreicher@sscv.cz - třídní učitel třídy EO1

Ing. Mgr. Miroslav Kříž - mkriz@sscv.cz

Mgr. Petr Večeř - pvecer@sscv.cz - třídní učitel třídy EO4

Mgr. Vít Janeček - vjanecek@sscv.cz

 

Učitelé odborného výcviku

 Vedoucí učitel praktického vyučování: Milan Fuka, fuka@sscv.cz, tel: 773 444 574

Pavol Glamoš - zaměření elektrotechnické, pglamos@sscv.cz

Simona Sokolová - zaměření dopravní, ssokolova@sscv.cz, tel: 773 444 567

Iveta Drdová - zaměření obchod a služby, idrdova@sscv.cz tel.: 607025872

Ing. Veronika Hladíková - zaměření obchod a služby, vhladikova@sscv.cz tel. 725 067 542

Jiří Arnošt  -   zaměření elektrotechnické, jarnost@sscv.cz

 

Domov mládeže

tel: 773 444 578, dm@sscv.cz

Vedoucí vychovatel: Mgr. Alois Ambrož, aambroz@sscv.cz, tel: 773 444 577

Vychovatelé DM tel.: 773 444 578

Ing. Milan Kropík 

Hana Nekolová

Kamila Blafková 

 

Školní jídelna

Renata Bendová  - vedoucí školní jídelny, rbendova@sscv.cz, tel: 773 444 580

Eva Novotná - vedoucí kuchařka

Petra Holá - kuchařka

Marie Daňková - kuchařka

 

Provozní pracovníci

Alena Koryťáková - školnice

Jana  Machová - uklízečka

Jana Fedáková - uklízečka

Petr Kotásek - technický pracovník

 

Externí spolupracovníci

Milan Šimánek -  PO

Bohuslav Poles -  BOZP

 

 

Kde nás najdete

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout