menu

O škole

 HISTORIE

 
 
Z archivních materiálů a kroniky města je možné stručně připomenout historii naší školy. V roce 1946 byla založena učňovská dílna, kde se učili první strojní zámečníci. Odborný výcvik se prováděl v železničních dílnách. Později získalo naše učňovské zařízení, už jako odborný výcvik_svařování Odborné učiliště státních pracovních záloh, další objekty z velkého majetku Československých státních drah. Byly též zavedeny specializované obory - zámečník kolejových vozidel, provozní zámečník, mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů a obor železničář. Během uplynulých 50 let se měnil několikrát název učňovského zařízení - od Učňovského střediska přes Odborné učiliště železniční, Střední odborné učiliště železniční až k dnešnímu názvu Střední škola.
 
 
SOUČASNOST
 
Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitních zkouškou v oborech dopravních, elektrotechnických a strojních. V současné době jsme jedinou školou v Jihočeském kraji, kde se mj. vyučují obory zaměřené na železniční dopravu a přepravu. Žáci v těchto oborech mohou využívat výhody, které poskytují České dráhy, neboť jsme jejich smluvní školou. Jde o bohatý stipendijní program ČéDés, zlevněné jízdné na pracoviště odborného výcviku apod. Škola spolupracuje také s blízkými nadnárodními firmami, které podporují výuku technických oborů ať už formou finančně výhodných stipendií, učebními pomůckami či zajištěním odborného výcviku v jejich provozech. To umožňuje našim absolventům poznat reálné prostředí budoucích zaměstnavatelů.
 
  
Škola má dva domovy mládeže s dvoulůžkovými pokoji (část z nich je apartmánového typu s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou), vlastní školní jídelnu, informační centrum, dopravní sál, posilovnu a další moderní vybavení. Žáci mohou využívat zdarma internet ve škole i v domově mládeže.
 
  
Ve školní budově se nacházejí moderně vybavené třídy a laboratoře, odborné učebny a dílny. Školní dílny jsou určeny žákům technických oborů v 1. ročníku, od 2. ročníku konají žáci odborný výcvik ve firmách. V nich dostávají za produktivní práci finanční odměnu.
  
Z různě vzdálených míst se do naší školy každý týden sjíždějí nejen „žáci školou povinní“, ale i ti, které od školních lavic dělí mnohdy dlouhá léta. Škola má bohaté zkušenosti s výukou dospělých v dálkové formě vzdělávání. V minulosti jsme pro pracovníky Českých drah z celé republiky organizovali rekvalifikační kurzy, jejichž cílem bylo doplnit vzdělání v dopravních a elektrotechnických oborech.
 
Těší nás, když se k nám absolventi denního, rekvalifikačního i dálkového studia vracejí a chlubí se svými pracovními úspěchy, kterých dosáhli i díky kvalifikaci získané v naší škole.
 
  
Škola je členem Jihočeské hospodářské komory (JHK), je zapojena ve Sdružení doprava při JHK.
 
Při škole je zřízeno Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje.
 
Škola se aktivně zapojuje v národních i mezinárodních projektech, získává tak další finanční prostředky z Evropské unie na vzdělávací programy i vybavení školy.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout