menu

O škole

 HISTORIE

Z archivních materiálů, kronik (školní, městské) a vzpomínek pamětníků si lze poměrně spolehlivě vytvořit obrázek o minulosti školy. V roce 1946, tedy jen krátce po skončení druhé světové války, byla v Českých Velenicích založena zámečnická učňovská dílna. Ta se nacházela poblíž dnešního vlakového nádraží (v budovách bývalého zajateckého tábora a skladu).  Po základním zaškolení docházeli již žáci na odborný výcvik přímo do areálu železničních dílen, zatímco teorie byla vyučována v tomto prvním období začátků stále ještě v třeboňských školách.

 

Už od konce čtyřicátých let 20. století jsme ovšem „ve svém“. Budovy dnešní školy jsme totiž již tehdy získali od města (budovu v ulici Vitorazská 88), nebo z majetku Československých státních drah (dnešní Domov mládeže, jídelna, sekretariát). Prvními zavedenými specializovanými učebními obory byly pak obory zámečnické (Zámečník kolejových vozidel, Provozní zámečník), k nim záhy přibyly obory elektrotechnické (Mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů) a železničářské. Až za těmito všemi přišly první čtyřleté maturitní obory, a s nimi i četné kombinované rekvalifikační kurzy a dálková studia.

 

Během uplynulých téměř osmdesáti let se pochopitelně vícekrát pozměnil i samotný název našeho vzdělávacího zařízení: od „Učňovského střediska“ přes „Odborné učiliště železniční,“ „Střední odborné učiliště železniční“ - až k dnešnímu prostému názvu Střední škola České Velenice. Vícekrát v minulosti se také pozměnil zřizovatel školy. Dříve v dobách existence „drážního učiliště“ jsme kupříkladu dlouhá léta spadali pod ČSD a s nimi pod Ministerstvo dopravy. Dnes je zřizovatelem Střední školy kraj a garantem vzdělávání MŠMT.

 

O historii školy si můžete v pdf souborech prohlédnout hned dva naše almanachy, které jsme vydali u příležitosti 65. (link zde) a 70. (link zde) jubilea existence školy. Ze dvou dalších, služebně starších, budou v blízké budoucnosti k nahlédnutí vybrané části (zvláště ty s fotografiemi). Nahlédnout můžete pochopitelně také do fotografické školní kroniky.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout