menu

Obchod, doprava a služby

 Obchod, doprava a služby   

  Plně nahrazuje obor Provoz a ekonomika dopravy 

Název a kód: Obchodník (66-41-L/01)

Forma studia: denní

Délka studia: 4 roky

Určeno pro: dívky i chlapce

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, na konci třetího ročníku žáci mohou vykonat závěrečné zkoušky z oboru Prodavač (66 - 51 - H/01).

Žáci oboru vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor L0+H) pokračují ve vzdělávání, i když nevykonají závěrečnou zkoušku úspěšně.

Od 2. ročníku si žáci vybírají specializaci na obchod nebo na dopravu (podle vybrané specializace je zaměřen odborný výcvik).

Dokumenty po ukončení studia: maturitní vysvědčení, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, Europass.

Zdravotní způsobilost: vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělání. (Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání, podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

Výhody:

 • provázání teoretických znalostí s praxí ve firmách
 • možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ
 • rozšířená výuka cizích jazyků – schopnost profesní komunikace
 • získáš nové znalosti z dopravy, přepravy a logistiky
 • budeš se orientovat v ekonomice, marketingu, managementu i účetnictví

Uplatnění v praxi:

 • obchodník, obchodní referent, obchodní zástupce, pracovník obchodního oddělení a pracovník v dalších ekonomicko-administrativních funkcích
 • pracovník oddělení nákupu a prodeje zboží
 • referent marketingu
 • asistent prodejních služeb
 • odbytář, zásobovač a zbožíznalec
 • v dopravních službách (informační centra, prodej jízdenek, doprovod osobních vlaků, výpravčí atd.) 
 • v logistických centrech
 • v ekonomické oblasti - vedení účetnictví, účetní asistent, mzdový referent a zajišťování personální agendy podniku

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout