menu

Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích

Program:                   02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:        Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích

Registrační číslo:      CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004492

Příjemce projektu:   Město České Velenice

Termín realizace:     1. 8. 2017 – 31. 7. 2020

Celková dotace:        5 431 273,50 Kč                    

Popis projektu:
Prostřednictvím projektu vznikne nabídka na podporu vzdělávání zahrnující předškolní a školní přípravu (doučování), založení předškolního klubu, proběhnou osvětové akce na podporu vzdělávání a budou podporováni pedagogičtí pracovníci (vzdělávání, stáže, výjezdy). Inkluze žáků bude koordinována kvalifikovanými pracovníky (koordinátor inkluze na obci, koordinátoři inkluze na základní a střední škole).

SŠ České Velenice je partnerem projektu bez finanční spoluúčasti.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout