menu

Stipendijní program ČÉDÉS.

!!!Upravené podmínky Stipendijního programu ČéDés!!! 

https://www.cd.cz/kariera/stipendijni-program.htm#

Základní změny: 
- Do programu se mohou přihlásit žáci střední školy (neplatí tedy již pro žáky 9. ročníku)
- Uchazeči se mohou přihlásit v průběhu roku (zrušen fixní termín podání přihlášky)
- Seznam partnerských škol je zachován
- Program je rozšířen i na učební obory (a samozřejmě maturitní obory zůstávají) - obojí uplatnitelné u ČD
- Mění se systém vyplácení příspěvků (měsíčně 1 500 Kč příspěvek na studium
- Příspěvek na jízdné vlakem - měsíčně 500 Kč na ČD 
- Kredit, po uzavření pracovního poměru příspěvek až 50 000 Kč)
- Závazek stipendisty odpracovat u ČD minimálně 2 roky

Zavřít

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

pátek 11. února 2022 od 12 do 16 hodiny

Vstup návštěvníků bude přizpůsoben dle aktuální protiepidemiologické situace a platného nařízení Vlády ČR. Ve všech prostorách školy bude vyžadován nasazený respirátor třídy min. FFP2 nebo nanorouška.