menu

IROP

Program:                   11703 - Integrovaný regionální operační program

Název projektu:        Modernizace technického vybavení odborných dílen v SŠ                   České Velenice

Registrační číslo:       CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002724

Termín realizace:      2. 11. 2015 – 30. 11. 2018

 

Celková dotace:        7 759 900 Kč                        

 

Cíle projektu:

  • modernizace odborných dílen. Výukou na moderním zařízení (modulární přístrojové zařízení, měřicí technika, soustruhy, frézky, vrtačky, brusky atd.) budou žáci vybaveni odbornými kompetencemi, které od nich vyžadují firmy při výkonu odborných praxí a poté při zaměstnávání absolventů. Budou podpořeny vyučované učební obory nástrojař, strojí mechanik a maturitní obor mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud.
  • podpořit technické a řemeslné obory v souvislosti s uplatněním absolventů školy v regionálních firmách a u našich sociálních partnerů, tj. firem, se kterými má škola uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci při zajišťování praktického vyučování.
  • kvalitně připravit žáky maturitního oboru pro studium na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Žáci budou díky projektu vybaveni novými odbornými kompetencemi, čímž se zvýší jejich uplatnění na regionálním trhu práce. Firmy projevují velký zájem o spolupráci se školou.

Budou modernizované tyto odborné dílny:

  • elektrotechnická dílna
  • soustružna

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout