menu

Kvalita I

KVALITA I: NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA je součást systémového projektu, který se uskutečňuje s finanční podporou Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je srovnatelnost zkoušek a lepší úroveň absolventů. Prvním krokem k němu je příprava jednotného zadání závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Kvalita I. Projekt dnes zahrnuje: 41 oborů a asi 207 škol v celé republice. Jednotné zadání zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a jejich vzájemnou srovnatelnost. Současný stav, kdy si jednotlivé školy samy určují obsah závěrečné zkoušky, je hodnocen jako nevyhovující, protože se náročnost těchto zkoušek může od sebe podstatně lišit.

Po zavedení jednotného zadání by se nemělo stát, aby absolvent neuměl základní věci ze svého oboru, které jsou bezpodmínečně nutné pro kvalifikovaný výkon povolání. Závěrečné zkoušky by tak měly být stimulem ke zlepšení kvality škol poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Tvorbou nových závěrečných zkoušek pro obory s výučním listem se Národní ústav odborného vzdělávání podílí na projektu Kvalita I, jehož cílem je vytvoření systému hodnocení a monitorování výsledků vzdělávání. Projekt řídí MŠMT, jeho partnerem v projektu KVALITA I je kromě NÚOV také Ústav pro informace ve vzdělávání a jeho divize Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Projekt je financován EU a ČR, řídí ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání.

Více informací na http://www.kvalita1.nuov.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout