menu

Zlepšování komunikace v cizím jazyce

Název projektu:          Zlepšování komunikace v cizím jazyce

Registrační číslo:        CZ.1.07/1.1.00/57.1281

Termín realizace:        1.9.2015 – 31.12.2015

Celkové náklady:       175 756 Kč

Cílem projektu OP VK je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického a německého jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (tzv. blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.  

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learning), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnost rozvoje.

Škola vybrala 2 klíčové aktivity:

1.      Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém jazyce formou blended learningu

·         zapojeni celkem 4 učitelé (3 učitelé anglického jazyka a 1 učitel německého jazyka)

·         celkové náklady: 26 176 Kč

·         učitelé po absolvování kurzu získali certifikáty

 

2.      Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém jazyce formou blended learningu

·         celkem zapojeno 47 žáků (37 žáků denního studia a 10 žáků dálkového studia), někteří žáci absolvovali kurz v anglickém i německém jazyce

·         byla zakoupena sluchátka s mikrofony

·         celkové náklady: 149 580 Kč

Výukový systém dodala firma Open Agency, s.r.o., Solný 45, 746 01 Opava.

Realizované kurzy:     Služby v cestovním ruchu – anglický jazyk

                                   Služby v cestovním ruchu – německý jazyk

                                   Stroje a zařízení – anglický jazyk

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout