menu

Mezinárodní ocenění praktické výuky na Střední škole České Velenice

V pátek 26. února 2016 navštívili naši školu odborníci z gruzínské železniční společnosti Georgian Railway. Zajímali se o praktický výcvik žáků v dopravních oborech, o zaměření odborných předmětů a možnosti podpory školy a jejích žáků v průběhu studia. Páteční exkurzi gruzínské delegace zorganizoval Mgr. Pracný z ministerstva školství. Vybral naši školu jako smluvní školu Českých drah, která má bohaté zkušenosti v oblasti praktické přípravy žáků dopravních oborů. Setkání se dále zúčastnily dvě referentky odboru školství Jihočeského kraje a zástupce firmy SŽDC Radek Benda, který poskytl důležité informace o realizaci odborného výcviku našich žáků na pracovištích SŽDC. Ředitelka školy na schůzce představila obory, jejich náplň a pracoviště, kde žáci konají praxi. Dále zmínila zkušenosti školy se vzděláváním dospělých (dálkové a rekvalifikační studium) a seznámila přítomné s úspěšně realizovanými projekty. Odborníky z Gruzie zaujala prezentace učitelky odborného výcviku S. Sokolové, ve které ukázala interaktivní učební pomůcky pro železniční obory, díky nimž žáci formou her a kvízů spojují své znalosti z teoretické výuky se zkušenostmi získanými v reálných provozech firem při odborném výcviku. Při prohlídce školy žáci předvedli modelové kolejiště a práci s vlakovými simulátory. Hosté navštívili mj. i svařovnu, kde právě probíhal svářečský kurz pro žáky oboru Strojní mechanik. Po prohlídce následovala zajímavá diskuse, kde jsme zodpověděli řadu otázek ze strany gruzínských odborníků a oni zase na oplátku odpověděli na naše dotazy k průběhu odborného školství v Gruzii. Díky úspěšné prezentaci školy projevili hosté velký zájem o budoucí spolupráci, jejíž náplní by mělo být vzájemné předávání zkušeností v oblasti praktické přípravy budoucích zaměstnanců železničních společností a příprava projektů k realizaci stáží pro žáky i učitele.

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout