menu

Projekt Mobility LdV CZ/11/LLP-LdV/IVT/134196

 

 

Realizace: 1. 8. 2011 - 28. 6. 2012

Celkové náklady projektu: 12 575,27 Eur

Podpořených účastníků: 24

Podpořených doprovodných osob: 4

 Cílem projektu bylo podpořit odbornou přípravu účastníků a rozšířit jejich získané odborné vědomosti a dovednosti v procesu přípravy na jejich budoucí uplatnění v praxi i na evropském trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na ověření a zkvalitnění praktické odborné přípravy, konkrétně odbornou prací na provozech ZSSK Cargo - sekce provozu přepravy a vozové služby, ZSSK - zákaznické centrum, ŽSR - dopravní kancelář, ZSSK Cargo - kolejové depo Košice, Napájecí stanice Košice a Betamont Košice - sekce zabezpečovací techniky.

Cílovou skupinou byli žáci druhého a třetího ročníku studijních oborů zaměřených na dopravu a elektrotechniku.

Přijímací zemí byla Slovenská republika, konkrétně Stredná odborná škola železničná Košice. Tato škola zabezpečila všem účastníkům vynikající podmínky jak pro naplnění programu stáže, tak pro strávení volnočasových aktivit. Našim žákům se díky projektu podařilo zvýšit si odborné dovednosti v různých provozech v hostitelské zemi. Bylo jim umožněno pracovat na výše uvedených pracovištích, kde poznali odlišné způsoby práce oproti jejich zaměření v České republice, což naplnilo hlavní cíl projektu.

Přínosem pro partnerskou organizaci bylo poznat naše žáky a jejich odborné dovednosti v dané věkové kategorii. Tohoto poznání pak partnerská organizace může využít při výuce jak v teoretické výuce, tak v praktickém výcviku a naopak.

Účastníci stáže pracovali ve dvou turnusech na pracovištích ZSSK Cargo - sekce provozu přepravy a vozové služby, ZSSK - zákaznické centrum, ŽSR - dopravní kancelář, ZSSK Cargo - kolejové depo Košice, Napájecí stanice Košice a Betamont Košice - sekce zabezpečovací techniky.

První turnus byl zaměřen na žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy, kteří se postupně seznámili se zabezpečováním jízd vlaků ve stanici, s grafikonem vlakové dopravy, vedením dokumentace, službami poskytovanými cestujícím, použitím výpočetní techniky při poskytování služeb cestujícím ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě, s technologií podání a dodání vozové zásilky na přepravu, s využitím výpočetní techniky v nákladní přepravě.

Druhý turnus byl zaměřen na žáky oboru Mechanik elektrotechnik, kteří se postupně seznámili se svařováním optických kabelů, údržbou a revizí trakčních elektrických přístrojů a strojů, opravou motorických a elektrických částí náhradních zdrojů elektrické energie, s obsluhou, opravou a údržbou trakčních napájecích a spínacích stanic, s elektronickými zabezpečovacími systémy.  

Fotografie: První turnus

                  Druhý turnus

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout