menu
Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Domov mládeže

Kriteria

ZÁSADY UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO DM

Do řízení o umístění může být zařazen žák, který byl přijat ke studiu na SŠ České Velenice nebo je již žákem vyššího ročníku střední školy, případně i žáci z jiných škol denního vzdělávání.

Každý žák předloží vyplněnou přihlášku do DM na příští školní rok nejpozději do 31. května.

KRITÉRIA UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO DM

Žák je umístěn do DM na jeden školní rok v souladu s vyhl.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění.

 

1/  Přednostně jsou ubytováni žáci prvních ročníků SŠ České Velenice.

 

2/ Při umisťování žáků z vyšších ročníků je postupováno na základě doporučení skupinového vychovatele. Rozhodující je věk (nezletilý, zletilý) a dosavadní žákovo chování v DM (dodržování ŘDM, vztah ke studiu, aktivita v zájmové činnosti).

 

3/  V případě volné kapacity domova jsou umístěni do DM i žáci z jiných škol denního vzdělávání. U žáků je opět rozhodující věk a chování žáka.

 

Nebude-li možno umístit všechny zájemce – rozlišit je v rámci některého z kritérií, bude postupováno dle vyhlášky 108/2005 Sb. § 4 odst. 1:

Při umisťování žáka do domova mládeže přihlíží ředitelka školy ke vzdálenosti místa bydliště, k dopravní obslužnosti z místa bydliště, k sociálním poměrům a zdravotnímu stavu žáka.“                                                                                                       

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout