menu

EU peníze středním školám CZ.1.07/1.5.00/34.0189

 

 

 

Realizace: 2. 6. 2012 - 1.7. 2014

Celková hodnota projektu: 1 045 176,00 Kč 

 

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

 

Název podporované aktivity: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

Celkové náklady aktivity: 1 032 318,00 Kč.

Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.

 Popis realizace klíčové aktivity: Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření DUM pro vybrané tematické oblasti podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. V rámci naplňování klíčové aktivity bude škola naplňovat svůj plán rozvoje, který si nastaví pomocí evaluačního nástroje Profil Škola21. Pro zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení DUM při výuce.

 Cílová skupina a její popis: Cílovou skupinou jsou žáci střední školy.

 Výstup klíčové aktivity: Pedagogičtí pracovníci vytvoří 21 sad tj. 420 DUMů (digitálních učebních materiálů) pro předměty Logistika dopravy, Nákladní přeprava,Fyzika, Ekologie, Anglický jazyk, Odborný výcvik elektro, Odborný výcvik dopravní.

 V rámci této aktivity škola již pořídila 2 interaktivní tabule, 8 notebooků a 23  tabletů na tvorbu DUMů a následné ověřování při výuce.

 

 II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

 

Název podporované aktivity:  Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách.

Celkové náklady aktivity: 12 858,00 Kč.

Cíle realizace klíčové aktivity: Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

Popis realizace klíčové aktivity: Krátkodobý metodický kurz pro učitele cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin, akreditovaný v systému DVPP MŠMT.

Cílová skupina a její popis: Pedagog cizího jazyka na SŠ a v případě metody CLIL i další pedagogičtí pracovníci, kteří tuto metodu aplikují ve výuce.

Výstup klíčové aktivity: Osvědčení o absolvování DVPP.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout