menu

Využití e-learningových kurzů v rekvalifikačním studiu v rámci celoživotního vzdělávání

6. projekt - Využití e-learningových kurzů v rekvalifikačním studiu v rámci celoživotního vzdělávání

- součástí Pilotních projektů v rámci I. etapy realizace SIPVZ č.j. 28948/2003-56 vyhlášených MŠMT ČR
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice
- cílem projektu je v rámci celoživotního vzdělávání zavést e-learningové kurzy jako novou formu učení do rekvalifikačního studia a posílit samostatnou přípravu studentů nejen ve škole, ale i v době mezi konzultacemi. Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že práce s IT zvyšuje motivaci studentů a vede ke kvalitnější přípravě k maturitě. E-learningové kurzy pomohou vyrovnat rozdílnou úroveň znalostí studentů prvních ročníků rekvalifikačního studia a tím přispějí k efektivnější výuce. Spolu s rekvalifikanty budou e-learning využívat i studenti prvních a maturitních ročníků denního studia a jejich výsledky budou porovnány s výsledky rekvalifikantů. Výstupem pro další školy budou metodické a pracovní materiály pro práci s e-learningovými kurzy v celoživotním vzdělávání
- projekt byl schválen Radou Jihočeského kraje a doporučen MŠMT ČR, dosud jsme nedostali vyjádření ministerstva
- trvání projektu: srpen 2004 – prosinec 2004
- realizátor projektu: ISŠ České Velenice
- celkové předpokládané náklady projektu: 141 200 Kč, z toho požadovaná výše dotace 96 200 Kč, tj. 68,2%

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout