menu

Zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

 

 

Školní rok 2023/2024 bude v SŠ České Velenice slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin ve velkém sále kulturního domu Beseda (Vitorazská 77). Slavnostního zahájení se mohou zúčastnit i rodiče žáků.

 

Po slavnostním zahájení se žáci pod vedením třídních učitelů odeberou do školy, kde budou informováni o organizaci výuky, budou proškoleni z požární ochrany a bezpečnosti, budou jim přiděleny šatní skříňky. 

 

Každý žák 1. ročníku musí doložit zakončení povinné devítileté školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku základní školy ke kontrole třídnímu učiteli.

Na zahájení školního roku si žáci přinesou:

  • vysvědčení z posledního ročníku ZŠ k ověření
  • visací zámek na šatní skříňku
  • přezůvky 

Informace o potřebě učebních pomůcek, školních potřeb, o učebnicích, sešitech, pracovním oděvu, pracovní obuvi apod. žáci obdrží v úterý 5. září 2023 při třídnických hodinách od třídních učitelů, příp. od učitelů odborného výcviku. Aktuální přehled učebnic a školních potřeb je uveřejněn na webových stránkách školy.

 

Stravování – žáci se přihlásí ke stravování ve školní jídelně nejpozději do 1. září 2023 u vedoucí školní jídelny R. Bendové (tel. 773 444 580, rbendova@sscv.cz), případně osobně   dne 4. 9. 2023 ráno (do 7:30 hodin).

 

Žáci ubytovaní na domově mládeže se stravují celodenně a strava pro ně bude zajištěna počínaje snídaní 4. 9. 2023.

 

Žáci dojíždějící nebo docházející denně do školy mají možnost chodit na obědy ve školní jídelně. Mají výběr ze dvou jídel a cena oběda včetně polévky, nápoje a moučníku/salátu je pro žáky stanovena na částku 40,- Kč. Vzhledem k výchově ke zdravému životnímu stylu a zajištění zdravého vývoje žáků a jejich správných stravovacích návyků doporučujeme, aby žáci na obědy chodili.

 

Další informace můžete získat na tel. 773 444 572 u zástupce ředitelky školy nebo na www.sscv.cz .

 

Přejeme všem našim žákům úspěšné vykročení do nového školního roku a mnoho zdaru ve studiu.

 

 

Vedení SŠ České Velenice

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout