menu

Vybavení hřiště u Domova mládeže ISŠ České Velenice stoly na stolní tenis

- součástí grantu Vybavení sportovišť sportovním nářadím, náčiním a technickým zařízením vyhlášeného odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, prostředky z KÚ přiděleny usnesením č. 482/2004/RK
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice, pozemek domova mládeže
- cílem projektu je dovybavit sportoviště školy na pozemku domova mládeže venkovními stoly na stolní tenis, které přispějí nejen k širšímu využití sportoviště v hodinách tělesné výchovy, ale hlavně v mimoškolní době žáky školy, posluchači rekvalifikačního studia, studenty z příhraniční oblasti Rakouska a veřejností. Dovybavení umožní rozšířit pořádání sportovních turnajů a soutěží jak pro školu, tak pro veřejnost
- trvání projektu: červen – září 2004
- realizátor projektu: ISŠ České Velenice
- celkové náklady projektu: 47 427 Kč, z toho přidělená dotace 25 000 Kč, tj. 52,7%
- dárci, kteří přispěli na projekt:

o Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 438, mail zeman@kraj-jihocesky.cz, částka 25 000 z OŠMT KÚ
o ISŠ České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice, tel. 384 794 237, mail info@iss.velenice.cz, předpokládaná částka 22 427 Kč (projekt dosud nebyl ukončen)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout