menu

Den otevřených dveří 

3. 2. 2023

9,00 - 14,00 hodin

 

přijímací zkoušky nanečisto

učebna č. 8 (první patro)

Český jazyk v 9,30 hodin - 10,30 hodin

Matematika v 11,00 hodin - 12,10 hodin

Závazné přihlášky k přijímacím zkouškám zasílejte do 1. 2. 2023 na e - mail: pvondrys@sscv.cz

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout