menu

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do oborů:

 

Obory učební tříleté (denní):

 

            Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

12

23-51-H/01 Strojní mechanik

Nástrojař Magny Cartech

10

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

20

37-52-H/01 Železničář

24

66-51-H/01 Prodavač

Prodavač - aranžér

17

 

Obory maturitní čtyřleté (denní):

Studium maturitních oborů je v režimu L0 a H, tzn., že ve 3. ročníku žáci vykonají závěrečnou zkoušku z učebního oboru a ve 4. ročníku vykonají maturitní zkoušku z maturitního oboru.

Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud

 

 

24

66-41-L/01 Obchodník

66-51-H/01 Prodavač

Obchod, doprava a služby

 

24

           

Obory v dálkové formě vzdělávání:

 

Kód oboru a název RVP

Specifikace oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

37-42-L/51 Logistické a finanční služby

Nástavbový (tříletý)

15

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

pětiletý

15

 

Do maturitních oborů (denní i dálková forma vzdělávání) se koná jednotná přijímací zkouška.

 

Termín pro podávání přihlášek: do 1. března 2023

 

Podrobnější informace – www.sscv.cz, v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout