menu

Podpora odborného vzdělávání pro rok 2003

- součástí rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro rok 2003, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, metodický pokyn 11581/03-23
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice
- Dopravní sál svým vybavením umožňuje učitelům odborných předmětů železničních doplnit teoretickou výuku praktickými ukázkami. Žáci se učí řešit konkrétní dopravní situace na trati, stavět vlakové cesty, či řídit lokomotivu za využití příslušného softwaru a modelů. Konkrétní aplikace učiva přispívá ke zvyšování motivace, tvořivosti a samostatnosti žáků. Studenti rekvalifikací získávají praktické znalosti jiných profesí na výkonných jednotkách, takže mohou po ukončení studia přejít na funkce s vyšší odborností.
- součástí dopravního sálu je modelové kolejiště, televizor s videem a DVD přehrávačem, počítač s příslušným softwarem
- trvání projektu: červen – říjen 2003
- realizátor projektu: ISŠ České Velenice
- celkové náklady projektu: 363 000 Kč, z toho poskytnutá dotace 254 000 Kč, tj. 70%
- dárci, kteří přispěli na projekt:

o MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel.257 193 111, mail posta@msmt.cz částka 254000 Kč
o ISŠ České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice, tel. 384 794 237, mail info@iss.velenice.cz, částka 109 000 Kč

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout