menu

Podpora informační gramotnosti občanů Českých Velenic

- součástí Metodiky pilotních projektů v rámci 1. etapy realizace SIPVZ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. 13 256/2003-28
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice
- projekt byl zaměřen v rámci celoživotního vzdělávání na skupinu občanů Českých Velenic a okolí, kteří nemají možnost získat znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií jiným způsobem. Absolventům kurz umožnil používat výpočetní techniku při komunikaci s úřady a zlepšit jejich postavení na trhu práce. Partnerem projektu bylo město České Velenice. Kurz Práce s počítačem byl zaměřen na základní uživatelské dovednosti v prostředí operačního systému Windows 98 a v programu WORD 2000 a na práci s internetem. Kurzu se zúčastnilo 20 občanů Českých Velenic ve dvou skupinách v rozsahu 20 hodin/kurz. Po ukončení kurzů na základě hodnocení absolventů starosta města České Velenice nabídl další spolupráci a podporu dalším podobným projektům.
- trvání projektu: září – prosinec 2003
- realizátor projektu: RNDr. Milena Elsterová, ISŠ České Velenice
- celkové náklady projektu: 55 000 Kč, z toho výše státní dotace 38 000 Kč, tj. 69%,
- dárci, kteří přispěli na projekt:

o MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel.257 193 111, mail posta@msmt.cz částka 38000 Kč
o Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 438, mail zeman@kraj-jihocesky.cz, částka 17 000 z FRŠ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout