menu

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Cílem projektu je zmírnit negativní dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií COVID-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Projekt je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Doučování se zaměřuje na hlavní předměty (jazyky, matematika, odborné předměty). Vedou ho pedagogové naší školy.

Doučování

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout