menu

Přijímací řízení - 1.kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do oborů:

 

Obory učební tříleté (denní):

           

Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

20

23-51-H/01 Strojní mechanik

Nástrojař Magny Cartech

10

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

20

37-52-H/01 Železničář

20

66-51-H/01 Prodavač

Prodavač - aranžér

20

 

Přijímací zkouška se do učebních oborů nekoná.

 

Obory maturitní čtyřleté (denní):

 

Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud

30

66-41-L/01 Obchodník

Obchod, doprava a služby

30

           

Obory v dálkové formě vzdělávání:

 

Kód oboru a název RVP

Specifikace oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

37-42-L/Logistické a finanční služby

Nástavbový (tříletý)

30

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

pětiletý

30

 

Do maturitních oborů (denní i dálková forma vzdělávání) se koná jednotná přijímací zkouška.

 

Termín pro podávání přihlášek: do 1. března 2022

 

Podrobnější informace – www.sscv.cz, v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení

 

České Velenice 13. 1. 2022                                      

RNDr. Milena Elsterová, v.r., ředitelka školy

Zavřít

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

pátek 11. února 2022 od 12 do 16 hodiny

Vstup návštěvníků bude přizpůsoben dle aktuální protiepidemiologické situace a platného nařízení Vlády ČR. Ve všech prostorách školy bude vyžadován nasazený respirátor třídy min. FFP2 nebo nanorouška.