menu

Přijímací řízení - 1.kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023

 

Ředitelka školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do oborů:

 

Obory učební tříleté (denní):

           

Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

20

23-51-H/01 Strojní mechanik

Nástrojař Magny Cartech

10

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

20

37-52-H/01 Železničář

20

66-51-H/01 Prodavač

Prodavač - aranžér

20

 

Přijímací zkouška se do učebních oborů nekoná.

 

Obory maturitní čtyřleté (denní):

 

Kód oboru a název RVP

ŠVP (pokud se liší zaměření)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud

30

66-41-L/01 Obchodník

Obchod, doprava a služby

30

           

Obory v dálkové formě vzdělávání:

 

Kód oboru a název RVP

Specifikace oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

37-42-L/Logistické a finanční služby

Nástavbový (tříletý)

30

37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

pětiletý

30

 

Do maturitních oborů (denní i dálková forma vzdělávání) se koná jednotná přijímací zkouška.

 

Termín pro podávání přihlášek: do 1. března 2022

 

Podrobnější informace – www.sscv.cz, v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení

 

České Velenice 13. 1. 2022                                      

RNDr. Milena Elsterová, v.r., ředitelka školy

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout