menu

Škola jako centrum celoživotního vzdělávání

- součástí grantu Škola jako centrum celoživotního vzdělávání, vyhlášeného Jihočeským krajem
- evid. číslo GR 33/002/03
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice
- Informační centrum je otevřeno v době od 7.00 do 15.00 hodin pro studenty a rekvalifikanty školy, v době od 15.00 do 18.00 je přístupné veřejnosti,
- náplní činnosti centra je mj. sběr a zpracování informací (tarifů, předpisů, přepravně-tarifních věstníků apod.) z oblasti železniční dopravy a přepravy a jejich převod do elektronické podoby s možností okamžitých úprav a aktualizací, využití výukových a simulačních programů, databáze aktuálních předpisů a tarifů v elektronické i tištěné podobě atd.,
- centrum slouží také jako příprava pro distanční způsob vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání v ISŠ České Velenice,
- centrum mohou navštěvovat také občané sousedního Rakouska, kteří ve velké míře využívají služeb Českých drah,
- součástí činnosti centra je zajišťování exkurzí pro laickou veřejnost i odborníky do dopravních center na obou stranách hranice, např. do školícího centra rakouských drah ve Vídni s praktickými ukázkami řízení dopravy, železniční stanice České Budějovice včetně dispečerského aparátu, historické expozice, exkurze do provozu oprav lokomotiv a osobních vozů s návštěvou historického vozu TGM v ŽOS České Velenice CZ, a.s.,
- Informační a vzdělávací centrum je vytvořeno v budově školy úpravou jedné ze stávajících učeben s využitím připojení k internetu pevnou linkou v budově. Technické vybavení zahrnuje šest počítačů s příslušným softwarem, tiskárnu, scanner, datový projektor a videorekordér. Centrum získalo televizor a DVD přehrávač jako osobní dar předsedy vlády ČR PhDr. V. Špidly, který informační centrum slavnostně otevřel 28. září 2003.
- trvání projektu: březen – září 2003
- realizátor projektu: ISŠ České Velenice
- celkové náklady projektu: 384 970 Kč, z toho dotace 60 000 Kč, tj. 15,6%
- dárci, kteří přispěli na projekt:

o Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 438, mail zeman@kraj-jihocesky.cz , částka 60000 Kč
o ISŠ České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice, info@iss.velenice.cz, tel. 384794237, částka 384 970 Kč
o Městský úřad České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice, tel. 384 794 201, částka 10 000 Kč poskytovaná ročně na provoz centra
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout