menu

Podpora odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělání

1. projekt: Moderní zámečník

- součástí programu Podpora odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělání, evid. číslo 333 220 8 033
- místo konání projektu: ISŠ České Velenice
- cílem projektu bylo zkvalitnit zejména praktickou výuku žáků učebního oboru zámečník. a řešit nedostatek absolventů tohoto oboru zvýšením prestiže oboru na základě zlepšení materiálně-technického vybavení školy, aplikací moderních technologií ve výuce a v neposlední řadě rozšíření možností zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oboru. Moderní vybavení rovněž posloužilo k prezentaci školy pro nábor dalších žáků do učebního oboru zámečník.

- tvrvání projektu: červen-prosinec 2001
- celkové náklady projektu 740 000, z toho státní dotace 610 000, tj. 82,4%
- realizátor projektu: ISŠ České Velenice
- dárci, kteří přispěli na projekt:

MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, tel.257 193 111, mail posta@msmt.cz částka 610000 Kč
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 438, mail zeman@kraj-jihocesky.cz, částka 130 000 Kč z OŠMT KÚ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout