menu

PHARE

V srpnu 2004 podala ISŠ České Velenice projekt PHARE CBC 2003/005-079.02 s názvem „Zajištění kapacit pro realizaci přeshraničních vzdělávacích programů v rámci ISŠ České Velenice“.

Dne 25. 1. 2005 jsme byli Regionální rozvojovou agenturou Jižní Moravy dopisem informováni, že námi podaný projekt byl hodnotící komisí Ministerstva pro místní rozvoj ČR doporučen pro financování EU a následně jsme byli Centrem pro regionální rozvoj České republiky, pobočkou Písek, vyzváni k podpisu grantové smlouvy. Platnost smlouvy začíná dnem následujícím po podpisu – tedy od 18. 2. 2005 - a na vlastní realizaci celého projektu máme k dispozici dobu 15 měsíců. Cílem projektu ISŠ České Velenice je zajištění kvalifikovaných odborníků v elektro oborech na obou stranách hranice regionu Jihočeský kraj a Waldviertel. Škola bude na podzim 2005 provádět nábory žáků jak na české straně hranice, tak v příhraniční rakouské oblasti Waldviertel do čtyřletého učebního oboru s maturitou Mechanik silnoproudých zařízení s rozšířenou výukou jazyků. Rakouští žáci budou implementováni do běžného ročníku.

Předpokládá se u nich znalost českého jazyka na úrovni běžné komunikace (např. žáci ze smíšených českorakouských rodin). Škola vlastní 2 domovy mládeže, z nichž jeden bude pro ubytování českých i rakouských žáků částečně modernizován tak, aby splňoval kritéria ubytování běžná v zemích EU. Bude vytvořeno 8 buněk po 3 lůžkách se sociálním zařízením (rekonstrukce celého patra budovy DM), budou rekonstruovány rozvody vody a odpady v budově DM č. 257 atd. Projekt navazuje na mezinárodní aktivity školy v příhraničním regionu. V rámci projektu proběhne informační kampaň a Den otevřených dveří v ISŠ České Velenice pro rakouské občany. Výuka společné třídy žáků českých a rakouských započne od září 2006.

Rakouští partneři se budou podílet na přípravě a realizaci Dne otevřených dveří, informačních materiálů a budou propagovat školu mezi cílovou skupinou. Projekt chce přispět hlavně ke změně v postojích mladých lidí ke svému sousedu na opačné straně hranice. Na rakouské straně hranice v oblasti Waldviertelu chybějí školy poskytující odborné vzdělání s maturitou v elektrooborech. Vzhledem k tomu, že škola leží přímo na hranici, je i snadno dostupná. Navíc škola nabízí dostatečnou kapacitu ubytování, neboť má dva domovy mládeže. Odborné vzdělání s rozšířenou jazykovou výukou umožní českým i rakouským absolventům pracovat ve firmách na obou stranách hranice Česka a Rakouska i na otevřeném evropském pracovním trhu. Cílem projektu je zvýšit počet českých i rakouských absolventů schopných pracovat ve firmách na obou stranách hranice Česka a Rakouska i na otevřeném evropském pracovním trhu, neboť budou připraveni jak odborně, tak jazykově. Projekt chce dosáhnout toho, aby mladá generace získala širší povědomost o svém sousedovi, o jeho kultuře, a tím změnila své postoje k obyvatelstvu příhraniční oblasti.

Celkový rozpočet projektu: EUR 186 983

Dotace Phare: EUR 140 237 tj.. 75% z celkového rozpočtu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout