menu

Stipendijní program ČÉDÉS.

Stipendijního programu ČéDés 

https://www.cd.cz/kariera/stipendijni-program.htm#

- Do programu se mohou přihlásit žáci střední školy (neplatí tedy již pro žáky 9. ročníku)
- Uchazeči se mohou přihlásit v průběhu roku (zrušen fixní termín podání přihlášky)
- Seznam partnerských škol je zachován
- Program je rozšířen i na učební obory (a samozřejmě maturitní obory zůstávají) - obojí uplatnitelné u ČD
- Příspěvek na studium 1 500 Kč měsíčně po dobu až 4 let
- Příspěvek na jízdné vlakem - měsíčně 500 Kč (ČD Kredit)  
- Kredit, po uzavření pracovního poměru příspěvek až 50 000 Kč)
- Závazek stipendisty odpracovat u ČD minimálně 2 roky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout