menu

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Kód a název: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Forma studia: denní

Délka studia: 3 roky

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Dokumenty po ukončení studia: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list osvědčení z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice §5

Zdravotní způsobilost: vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

 • Studuj obor budoucnosti!
 • Výhoda pro Tebe – odborný výcvik přímo ve firmách!
 • Máš možnost získat stipendium u partnerských firem a placenou produktivní práci při odborném výcviku!

 

Obor je vhodný pro dívky i chlapce!

 

Obor je dotován Jihočeským krajem, žáci získávají krajské stipendium.

Návaznost na další typy vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém a dálkovém studiu, které jim umožní získat maturitní vzdělání.

Náplň studia

Žáci oboru:

 • provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních a přístrojích
 • připevňují, instalují a propojují jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových prvků, kontrolují instalaci, přezkušují její funkci
 • připojují rozvodné skříně, koncovky, přípojky a odbočky, popřípadě lokalizují možné vzniklé závady na provedené instalaci
 • zapojují, uvádějí do provozu, diagnostikují a opravují elektrotechnické obvody nebo zařízení s pomocí technické dokumentace
 • provádějí zjednodušený návrh elektroinstalace

Uplatnění absolventů

Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

 • elektromechanik
 • mechanik elektronik
 • elektrotechnik
 • revizní technik
 • zkušební technik
 • servisní technik elektrických zařízení
 • opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky

 

Zavřít