menu

Daně v praxi

Daně v praxi

Účetnictví jako takové je každý rok legislativně upravováno a sledování změn a jejich aplikace do praxe vyžaduje značné úsilí. Jedním z často upravovaných témat jsou také daně, a proto byl další projekt zaměřen na téma Daně v praxi, a to konkrétně na daň z příjmů fyzických osob. Projekt proběhl 10. května 2022. Žáci, kteří se projektu zúčastnili, byli odborně vedeni paní Jitkou Dorschnerovou Domanskou, která se v účetnictví jako takovém pohybuje přes 25 let. Pro studenty byly připraveny příklady s různými vstupními informacemi. Každý student si pročetl zadání a dle informací si pod dohledem paní lektorky zvolil formulář k vyplnění daně z příjmů fyzických osob včetně příloh. Na závěr byla zrealizována soutěž o nejrychleji, ale správně vyplněné daňové přiznání. Studenti byli velmi šikovní a tohoto úkolu se ujali se vší zodpovědností a nejrychlejší daňové přiznání se správným výsledkem bylo odevzdáno do 35 minut od poskytnutí zadání.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout